... رفرنس نویسی ...
.... ............................................................................ ......... ...
................................... انتخاب مجله
تعرفه ها
  .
  . ترجمه مقاله
   
  کیفیت ترجمه ممتاز و قابل تضمین در حوزه علوم پزشکی می باشد بطوریکه هر گونه اشکالات نگارشی و گرامری احتمالی ارجاعی از طرف مجلات علمی جبران خواهد شد.
.
برای ترجمه کلمه ای 100 تومان و برای ویرایش کلمه ای 80 تومان محاسبه می شود.
.
زمان تحویل کار  بنا به میزان کاری گروه ترجمه، حداکثر تا چهار هفته می باشد.
.
درخواست کار سریعتر از زمان تعیین شده منجر به محاسبه ضریب در هزینه ترجمه خواهد شد.
.
به ازای هر 10000 کلمه سفارش کار، بمیزان 5 درصد تخفیف داده می شود.
.
تمام شرایط و ضوابط حفظ و صیانت علمی از مقالات ارسالی بکار گرفته خواهد شد.
   
   
................................... . مشاوره پژوهشی
   
  تعرفه مشاوره و راهنمایی بسته به روش شناختی طرح متغیر است.
   
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal@accepted.ir